Hermann zum 65. Geburtstag

S Forkaloch beschärt im Staat Milliarde Scholde,
Am Gotthard bohre sie diräkt i d Pioramolde.
Öise Vatter tuet do meh of d Beble traue,
Ond tuet sogar sy Gartemuur of Felse baue.

 

Met Schuufle goht de Papi ned noch Schetz go grabe,
Wenn är es Chrüz nemmt, tuet är ned i d Chele trabe,
Ond wenn im Mami är tued sebe Härz verschänke,
Denn esch är ned verliebt, är tuet a s Bridge nor dänke.

 

E de Pfadi häisst är träffend Radio,
Im Militär schnorrt är sech bes zum Herr Major;
Vom Zivilschotz loht är sech le dischpensiere,
Mer schlönd ehm vor: Tue’s doch ber Heilsarmee probiere.

 

Jetz Gopferdeckel, stärne Sack, verdammte Seich:
E Top, e Slice ond z’letzscht e Flappe zmetzt i Teich.
Do nötzt’s au nüt, mer säged’s öich ganz im Vertraue,
Dass är de Dietschibärg tuet Loch för Loch ombaue.

 

De Hermann wählt sit früeschter Jogend liberal.
Doch send ehm die jetz plötzlech zwenig radikal.
Drom tuet der SVP är hendenoche renne.
E Bett a s Mami: Tue din Blocher schnäll verbrönne!

 

E hufe Tante, Coucousine ond e Schwöschter,
E Frau ond denn drü Meitschi, d Ussecht (sLäbe?) esch scho döschter,
Als erschte Änkel get’s jetzt wenigschtens en Büebel,
Wo sött die Wyberherrschaft bräche - vel Vergnüege!

 

Är kennt sin Luther, Küng und Drewermann oswändig,
Dr Papscht ond d Kurie tuet är kritisiere ständig.
Au i de Gschicht esch är es wandelnds Lexiko-on,
Doch sis Ego glaubt a d Reinkarnatio-on.

 

Jetz esch är pensioniert, dä Wächsel esch e zäche,
Ond dä verhasst Sozialstaat tuet ehm d Rente bläche.
Mer wönsched der alls Guet ond no vel schöni Jöhrli,
Ond dass d’ no vel erläbsch bes d’ chonsch zom Hemmelstörli!